ข่าวปีการศึกษา 2562

News from Academic Year 2019

สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ป.3

04-03-63

อำลาอาลัย 2563

02-03-63

มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2563

02-03-63

มอบเกียรติบัตรจากการประกวดแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 2562

28-02-63

อบรมวิธีป้องกันตนจากโรคอุบัติใหม่

25-02-63

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2562

24-02-63

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

รอบที่สอง (ระดับประเทศ) เหรียญเงิน 1 คน, ชมเชย 3 คน

ผลการสอบ O-NET  ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญทองแดง และนักเรียนที่ได้คะแนนอังกฤษเต็ม 100 จำนวน 1 คน

ผลการประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ สโมสรไลออนส์สากล

17-02-63

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1

13-02-63

ทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ณ ไร่ปลูกรัก

11-02-63

ทัศนศึกษา ป.1-ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

04-02-63

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

01-02-63

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 10 คน, เหรียญเงิน 19 คน, เหรียญทองแดง 33 คน

อบรมหลักสูตร Thinking Schools Startup

17-01-63

วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2562

12-01-63

Team Dusit สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

27-12-62

วันคริสต์มาส 2019 (Christmas Day 2019)

24-12-62

วันวิชาการ 2562

20-12-62

การทดสอบความรู้ Pretest เสริมปัญญา 2562

คะแนนสูงสุดของจังหวัด วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

05-12-62

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

04-12-62

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

27-11-62

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

23-11-62

กีฬาสี 2562 (Dusit Games 2019)

22-10-62

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

11-11-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2562 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2562

10-11-62

วันปิยมหาราช

23-10-62

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019)

16-10-62 

วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

13-10-62 

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

07-10-62

ค่ายพุทธบุตร

04-10-62

เทศกาลกินเจ

04-10-62

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

22-09-62

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

11-09-62

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2562

07-09-62

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

30-08-62

บริจาคโลหิต

29-08-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

25-08-62

ทัศนศึกษา ป.3-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ  และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

20-08-62

สัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์วิทยาศาสตร์

19-08-62

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

16-08-62

การประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ

17-08-62

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-08-62

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

09-08-62

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

05-08-62

ตรวจสุขภาพฟัน อ.1, ป.1, ป.3, ป.6

31-07-62

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28-07-62

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26-07-62

Team Dusit ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

15-07-62

ถวายเทียนจำนำพรรษา

12-07-62

เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

12-07-62

เลือกชมรม ระดับประถมศึกษา

08-07-62

Fun Find Focus ระดับอนุบาล

03-07-62

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

01-07-62

วันสุนทรภู่

26-06-62

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-62

พิธีไหว้ครู

20-06-62

เลือกตั้งประธานนักเรียน

10-06-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

09-06-62

อบรมต่อต้านยาเสพติดตามโครงการ D.A.R.E.

06-06-62

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

04-06-62

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

03-06-62

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

28-05-62

งานทำบุญโรงเรียน

20-05-62

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

17-05-62