กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปยังวัดบ้านโป่ง เพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562