วันปิยมหาราช ๒๕๖๒

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง