วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ลูกเสือเนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน