กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันร้องเพลงสรรเจริญพระบารมี และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นบุคลากรและนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" อาทิ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณภายในและรอบโรงเรียน รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ