มุมผู้ปกครอง

Parent's Corner

ประกาศ

  • ประเมินความพร้อมระดับอนุบาล (สอบปลายภาค) ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 27-28 กันยายน 2561
  • สอบปลายภาค ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2561
  • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนติดต่อฝ่ายธุรการโดยด่วน

มุมความรู้

ดาวน์โหลด