มุมผู้ปกครอง

Parent's Corner

ประกาศ

  • ข้อมูลการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 (รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.5 ที่ต้องการวางแผนการศึกษาต่อในปีต่อไป)
  • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนติดต่อฝ่ายธุรการโดยด่วน

มุมความรู้

ดาวน์โหลด