มุมผู้ปกครอง

Parent's Corner

ประกาศ

 • เลือกกิจกรรมชมรม วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 (เริ่มรับบัตรคิว 6.30 น.)
   • ป.5-ป.6 พุธที่ 18 ก.ค.
   • ป.3-ป.4 พฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.
   • ป.1-ป.2 ศุกร์ที่ 20 ก.ค.
 • สอบกลางภาค (Midterm Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะระดับประถมศึกษา) วันอังคารที่ 24 - พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
 • โรงเรียนหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันศุกร์ที่ 27 - จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 (และหยุดเรียนเสริมทักษะวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 2561)

มุมความรู้


Coming soon


ดาวน์โหลด