อบรมต่อต้านยาเสพติดโครงการ D.A.R.E. 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ร.ต.ท. พรศักดิ์ วัชระจินดา สภ.บ้านโป่ง ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการ D.A.R.E. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด