งานทำบุญโรงเรียน 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 โดยได้เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตครูและผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว