กีฬาสี 2562

(Dusit Games 2019)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดพิธีเปิดงานกีฬาภายในหรือกีฬาสี Dusit Games 2019 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในด้านกีฬา การออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ อีกทั้งฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมในวันดังกล่าวเริ่มจากการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาในธีม "เส้นทาง สีสัน อัศจรรย์ ผ้าไทย" ที่นำความสวยงามของผ้าไทยจากภูมิภาคต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับเข้ากับยุคสมัย มีความงดงามหลากหลายตามจินตนาการ อีกทั้งจัดรูปขบวนที่แสดงถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค อาทิ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วรรณคดี และวิถีชีวิตพื้นบ้าน โดยริ้วขบวนในแต่ละช่วงมีรูปแบบดังนี้

  • ขบวนสีแดง :"โบราณผสานยุคใหม่ แนวคิดร่วมสมัย ในเสน่ห์ผ้าไทยภาคกลาง" ประกอบด้วยขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ "ศิลปาชีพ ประทีปไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ตามด้วยขบวนชุดที่นำเสนอวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีพื้นบ้านของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง เช่น ชุดลมหายใจแห่งคูบัว (ราชบุรี), ชุดสุพรรณบุรีศรีสยาม (สุพรรณบุรี), ชุดสุริยฉัตรยุทธหัตถี (กาญจนบุรี), ชุดวีรสตรีศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา), ชุดเศรษฐมัจฉา (สมุทรสงคราม), ชุดเอกกัลยาณีศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน (ปราจีนบุรี) ปิดท้าด้วยขบวน "จากผ้าขาวม้าวันวาน สู่ผ้าขาวม้าสุดชิคในวันนี้"

  • ขบวนสีม่วง : "สีสัน เส้นด้าย ไทยอีสาน" นำเสนอตัวอย่างผ้าโบราณจากภาคอีสาน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาทิ ขบวน "กาฬสินธุ์ ถิ่นวัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา" ขบวน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า มุกดาหาร ตระการตา ผ้าหมักโคลน" ขบวน "สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ไหมซิ่นตีนแดง" ขบวน "มหาสารคาม ถิ่นผ้าไหมมัดหมี่โบราณ ลายดอกหมาก" และขบวน "อุบลเมืองคนงาม แม่น้ำสองสี ของดีผ้าไหมกาบบัว" นอกจากนี้ยังมีขบวน "ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง" ที่สะท้อนถึงประเพณีของชาวอีสานในการต้อนรับแขกต่างถิ่น

  • ขบวนสีชมพู : "ตระการตาผ้าไทยแห่งปักษ์ใต้" นำเสนอผ้าพื้นเมืองจากภาคใต้ ประกอบด้วยขบวนผ้าปาเต๊ะ "บาบ๋า ย่าหย๋าน้อย" ที่มาพร้อมกับตัวหนังตะลุง ขบวน "ย้อนรอยโบราณ ผ้าทอลายราชวัตร เกาะยอ" ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีภาคใต้ ขบวน "ผ้าทอนาหมื่นศรี" ที่มี Miss Grand จังหวัดต่าง ๆ มาสร้างสีสันให้กับผ้าพื้นบ้าน และปิดท้ายด้วยขบวน "สีสันอันสดใส จารีกไว้บนผ้าบาติก" ที่สื่อถึงความพริ้วไหว และความสดใสมีชีวิตชีวาของชาวใต้

  • ขบวนสีฟ้า : "ภาคเหนือเมืองล้านนา งามคุณค่าผ้าซิ่นไทย" นำเสนอความงดงามของผ้าซิ่นลวดลายต่าง ๆ และผ้าทอน้ำไหลของชาวไทลื๊อ อีกทั้งยังนำเสนอบทบาทของผ้าในประเพณีและวิถีชีวิตของชาวเหนือ อาทิ "การฟ้อนขันดอก" เพื่อบูชาพระรัตนตรัย "ร่มบ่อสร้าง" ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากภาคเหนือ ชุด "หม้อห้อม" สีครามที่มีต้นกำเนิดจากจังหวัดแพร่ และ "ตุง" หรือธงที่ใช้ประดับหรือใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวเหนือ

สำหรับการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล กรีฑา ชักเย่อ ยืนกระโดดไกล โยนบอล และว่ายน้ำ ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทั้งหมดได้มีพิธีปิดงานกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และประกาศผลรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

  • ผลการประกวดขบวนพาเหรด

    • ชนะเลิศ : สีแดง

    • รองชนะเลิศอันดับ 1 : สีม่วง, สีฟ้า

    • รองชนะเลิศอันดับ 2 : สีชมพู

  • ผลการประกวดกองเชียร์

    • ชนะเลิศ : สีม่วง

    • รองชนะเลิศอันดับ 1 : สีฟ้า

    • รองชนะเลิศอันดับ 2 : สีแดง

    • รองชนะเลิศอันดับ 3 : สีชมพู

  • ผลรางวัลรวมเหรียญกีฬา

    • ชนะเลิศ : สีชมพู

    • รองชนะเลิศอันดับ 1 : สีฟ้า

    • รองชนะเลิศอันดับ 2 : สีม่วง

    • รองชนะเลิศอันดับ 3 : สีแดง