บริจาคโลหิต 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยมีรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาให้บริการแก่บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนผู้มีน้ำใจทุกท่าน