กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของบุพการี