ทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ณ ไร่ปลูกรัก

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยเด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ เช่น เก็บไข่เป็ด โยนข้าว คั่วข้าว ร่อนไส้เดือน ปลูกต้นไม้ ทำว่าว ทำหุ่นฟาง ฯลฯ