มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019)

คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมงานดังกล่าวนับตั้งแต่ปีแรกของการจัดงาน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา