วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562

  • รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันทีมนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ป.6

  • เด็กชายธีรเดช กาญจนพิศาล ป.6

  • เด็กหญิงดลพร วงดาว ป.6

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูรจนา จันทร์โชติ

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กชายตุลธร มั่นคง ป.3

  • เด็กชายธนกร แก่นเคี่ยม ป.3

  • เด็กชายภัทรดนัย จีนสมบูรณ์พานิช ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจุรีรัตน์ ก้านจันทร์ทึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)