ถวายเทียนพรรษา 2562

คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโกสินารายณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562