ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เตรียมอนุบาล : อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2564)

 • อนุบาล 1 : อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2564)

 • อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 : สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายธุรการ

หลักฐานการสมัคร

(เอกสารทุกฉบับใช้ขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

 • สำเนาสูติบัตร (นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 2 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา และมารดา อย่างละ 2 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ

 • สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (กรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น) 1 ฉบับ

 • รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจน ขนาดใดก็ได้ 1 รูป

วันเวลารับสมัคร

 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. / เสาร์ 9.00-14.00 น.

 • หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

 • หากประสงค์มาสมัครนอกเวลาข้างต้น กรุณาโทรนัดหมายที่ฝ่ายธุรการ โทร. 032-211-260

**กรุณานำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย**


ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่างโรงเรียนดุสิตวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์ และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
งวัลเหรียญเงิน คะแนนสอบ O-NET สมัยที่ 4
รางวัลโรงเรียนและครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการ Nanmeebooks Reading Club 4 สมัย
สระว่ายน้ำระบบเกลือ