รับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เตรียมอนุบาล : อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2565)

 • อนุบาล 1 : อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2565)

 • อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 : สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายธุรการ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 2 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดา, นักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา, มารดา, นักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ

 • รูปถ่ายนักเรียน (ขนาดใดก็ได้, เห็นใบหน้าชัดเจน) 1 รูป

(เอกสารทุกฉบับใช้ขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

วันเวลารับสมัคร

 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. / เสาร์ 9.00-14.00 น.

 • หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

 • หากประสงค์มาสมัครนอกเวลาข้างต้น กรุณาโทรนัดหมายที่ฝ่ายธุรการ โทร. 032-211-260

**กรุณานำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย**


ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565*

*ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ยกเว้นชั้นเตรียมอนุบาลไม่มีค่าเครื่องแบบนักเรียน)

เตรียมอนุบาล


** ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลไม่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน ให้ใส่ชุดสุภาพมาเรียนได้ **

อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

ป.1 - ป.6


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่างโรงเรียนดุสิตวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์ และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
รางวัลเหรียญเงิน คะแนนสอบ O-NET สมัยที่ 4
รางวัลโรงเรียนและครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการ Nanmeebooks Reading Club 4 สมัย
สระว่ายน้ำระบบเกลือ
เรียนเปียโน
เรียนคอมพิวเตอร์และ coding หลักสูตรมาตรฐานของ True Click Life
ภาพจำลองสนามกีฬาในร่ม
ภาพจำลองสนามกีฬาในร่ม