รับสมัครนักเรียนใหม่ 

ปีการศึกษา 2567

*สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  กรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 032-211-260 หรือส่งข้อความมาทางเพจ Facebook หรือ Line Official


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร

(เอกสารทุกฉบับใช้ขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

วันเวลารับสมัคร

**กรุณาพานักเรียนมาในวันสมัครด้วย**


ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เตรียมอนุบาล

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อนุบาล 1

ค่าใช้จ่ายเทอมแรก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อนุบาล 2 - อนุบาล 3

ค่าใช้จ่ายเทอมแรก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประถม 1 - ประถม 6

ค่าใช้จ่ายเทอมแรก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่างโรงเรียนดุสิตวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์ และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ  โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
รางวัลเหรียญเงิน คะแนนสอบ O-NET 4 สมัย
รางวัลโรงเรียนและครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการ Nanmeebooks Reading Club 4 สมัย
สระว่ายน้ำ
เรียนเปียโน
เรียนคอมพิวเตอร์และ coding หลักสูตรมาตรฐานของ True Click Life
ภาพจำลองสนามกีฬาในร่ม
ภาพจำลองสนามกีฬาในร่ม