ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เตรียมอนุบาล : อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2563)
 • อนุบาล 1 : อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2563)
 • อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 : สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายธุรการ

หลักฐานการสมัคร

(เอกสารทุกฉบับใช้ขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

 • สำเนาสูติบัตร (นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา และมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (กรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจน ขนาดใดก็ได้ 1 รูป (เฉพาะอนุบาล)

วันเวลารับสมัคร

 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. / เสาร์ 9.00-12.00 น.
 • หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • หากประสงค์มาสมัครนอกเวลาข้างต้น กรุณาโทรนัดหมายที่ฝ่ายธุรการ โทร. 032-211-260

หมายเหตุ : กรุณานำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย

ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่างโรงเรียนดุสิตวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์ และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
รางวัลเหรียญเงิน คะแนนสอบ O-NET สมัยที่ 4 และนักเรียนได้คะแนนคณิต/อังกฤษเต็ม 100 จำนวน 8 คน
รางวัลโรงเรียนและครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการ Nanmeebooks Reading Club 4 สมัย
สระว่ายน้ำระบบเกลือ พร้อมผ้าใบกรองแดด