วันคริสต์มาส 2019

Christmas Day 2019

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day 2019) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจประเพณีเนื่องในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมตะวันตก