กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี 2562

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี โดยมีลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง