ข่าวสารและปฏิทินกิจกรรม

News & Calendar

ข่าวปีการศึกษา 2567

News from Academic Year 2024

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2567 รอบ 2 (ระดับประเทศ)

5-06-67

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

3-06-67

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

31-05-67

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2567

28-05-67

วันครูพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

19-05-67

การประชุมวิชาการ Thailand Thinking Schools Conference 2024

30-04-67

ทำบุญโรงเรียนปีการศึกษา 2567

10-05-67

Teacher Outting 2024

07-05-67

ผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

30-04-67