ข่าวสารและปฏิทินกิจกรรม

News & Calendar

ข่าวปีการศึกษา 2566

News from Academic Year 2023

แนะแนวจากโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง

18-01-67

ทัศนศึกษา ป.3 - ป.6 ปีการศึกษา 2566

17-01-67

วันครู 2567

16-01-67

รางวัลผลรวมคะเเนนการประเมิน RT , O-NET

16-01-67

การทดสอบ RT ปีการศึกษา 2566

14-01-67

ครูพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2566

14-01-67

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

12-01-67

กิจกรรม Fun Find Focus 2566

05-01-67

กิจกรรมสังสรรค์หรรษา HIP HOP !  DSW HNY 2024

27-12-66

Christmas ปีการศึกษา 2566

25-12-66

Dusit House พ.ย.-ธ.ค 2566

25-12-66

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

21-12-66

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

14-12-66

โรงเรียนสาธิตราชภัฎจอมบึงแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2566

13-12-66

ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ปี 2566

05-12-66

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 2566

04-12-66

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2566

28-11-66

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 2566

27-11-66

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2566

27-11-66

อบรม Let's Sing, Play, Move and Create

25-11-66

ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2566

24-11-66

อบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET

22-11-66

การแข่งขันจักรยานยนต์เด็ก Holeshot On tour 2023

19-11-66

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่าย

17-11-66

Sports Day 2566

10-11-66

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สสวท.

09-11-66

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2566

12-11-66

อบรมขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

27-10-66

วันปิยมหาราช 2566

23-10-66

วันนวมินทรมหาราช 2566

13-10-66

อบรม Get Ready for the Future of Education

10-10-66

อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

11-10-66

ค่ายลูกเสือเนตรนารี 2566

9-10-66

ค่ายจริยธรรม 2566

11-10-66

Dusit Art & Music Showcase 2566

19-09-66

รับรางวัลจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

18-09-66

จัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน 2566

17-09-66

จิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" 2566

11-09-66

การทดสอบโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2566

03-09-66

มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี 2566

02-09-66

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2566

12-08-66

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2566

11-08-66

กิจกรรม Dusit House ส.ค.-ก.ย. 2566

01-08-66

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี 2566

10-09-66

ประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท. 2566

09-09-66

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1/2566

06-09-66

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566

28-07-66

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566

27-07-66

นิเทศและอบรมเพื่อพัฒนาการสอนวิทยาการคำนวณโดย True Click Life

22-07-66

Team Dusit พฤษภาคม-มิถุนายน 2566

27-06-66

Dusit House พ.ค.-มิ.ย. 2566

27-06-66

นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษา และตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุน

15-06-66

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด 2566

14-06-66

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2566

14-06-66

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 2566

03-06-66

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 2566

02-06-66

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2566

30-05-66

ทำบุญโรงเรียน 2566

10-05-66

Thailand Thinking School Conference 2023

04-05-66