ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2562

ห้องสมุดสุพรพัฒน์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 โดยนอกจากจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ และวิธีใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้องแล้ว ครูบรรณารักษ์ยังได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล และวิธีใช้ห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย