ประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 32 โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310ดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 32 โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310ดี

    • รางวัลชมเชย

ตามที่โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 20 โดยสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ผลการประกวดมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงญาณวิภา ผลอุดม ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 300 บาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น

ทางสโมสรไลออนส์สากล ภาค310ดี ได้นำผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นไปคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัลในระดับภาค ผลการประกวดมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

การประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 32 โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310ดี ประจำปี 2019-2020 ภายใต้คำขวัญ "Journey of Peace"

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

    • เด็กหญิงญาณวิภา ผลอุดม ป.6

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวีนัส ระแวงจิตร์

ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสโมสรไลออนส์บ้านโป่งเป็นผู้มอบรางวัล