วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒๕๖๒

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ และศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง