กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยในช่วงเช้ามีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ จากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณภายในและรอบโรงเรียน