โรงเรียนส่งเสริมการคิด

Thinking School

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) ได้ที่เมนู เกี่ยวกับเรา > มุ่งสร้างผู้นำทางการคิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thailand's Education Technology Expo 2022 (EdTeX 2022)

29-10-65

Thailand Thinking School Conference 2022

25-03-65

Thailand Thinking School Conference 2021

22-04-64

แต่งตั้งวิทยากร และจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิด

01-05-63

อบรมหลักสูตร Thinking Schools Startup

17-01-63

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

16-08-62

ผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะผู้สนับสนุนโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียฯ

30-01-62

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

04-01-62

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

06-07-61