การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบที่สอง (ระดับประเทศ)

  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 คน

  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 คน

รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2)

  • เหรียญทอง จำนวน 10 คน

  • เหรียญเงิน จำนวน 19 คน

  • เหรียญทองแดง จำนวน 33 คน

รอบที่สอง (ระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์

  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 คน

    • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก

  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 คน

    • เด็กหญิงจารีย์ ต้นศรี

    • เด็กชายธีรเดช กาญจนพิศาล

    • เด็กชายอธิคุณ ปัณชยชญ์


รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในรอบแรก จำนวน 187,128 คน ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์

  • รางวัลเหรียญทอง จำนวน 9 คน

  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 17 คน

  • รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 28 คน

วิชาคณิตศาสตร์

  • รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 คน

  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 คน

  • รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 คน


ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง (ระดับประเทศ) ในลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 8 คน, เหรียญเงิน 24 คน, เหรียญทองแดง 26 คน