ติดต่อเรา

Contact Us

โรงเรียนดุสิตวิทยา  เลขที่ 24 ถนนหลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร: 032-211-260  อีเมล: info@dusitwittaya.ac.th

Dusitwittaya School  24 Lang Sathanee Road, Ban Pong, Ratchaburi 70110

Tel: 0-3221-1260  Email: info@dusitwittaya.ac.th