รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2562

Reader of the Year 2019

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 19  ซึ่งโรงเรียนได้จัดติดต่อกันนานเกือบสองทศวรรษ จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศมากถึง 4 สมัย   โดยในปีการศึกษา 2562 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,638 คน  ในจำนวนนี้มีครูและนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1,544 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 

ในการมอบเกียรบัตรครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้รางวัลเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่มียอดการอ่านสูงสุด (Reader of the Year) แล้ว  ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทุกคนที่มียอดการอ่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย