ทัศนศึกษา ป.3-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562