ประวัติโรงเรียน

Our History

หลวงพ่อดุสิตธัมโม

โรงเรียนดุสิตวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2501  เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลบำรุงราษฎร์  โดยมีนายบัว คล้ายเคลือ เป็นเจ้าของโรงเรียน  ตั้งอยู่บนที่ดินริมแม่น้ำแม่กลองของนายดุสิต ศรีวิพัฒน์ (ภายหลังอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีนามว่า หลวงพ่อดุสิตธัมโม และครองสมณเพศจนมรณภาพ)   มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพียงหนึ่งหลัง  ซึ่งเดิมทีใช้เป็นยุ้งข้าวของนายดุสิต   เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 2

ในปีถัดมา นายบัวไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป จึงได้โอนกิจการโรงเรียนให้แก่นายดุสิต  โดยมีภรรยาและบุตรชาย ได้แก่ นางสุพร ศรีวิพัฒน์ และนายคณิต ศรีวิพัฒน์ ร่วมกันบริหารโรงเรียน   ต่อมาได้ขยายอาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้นหนึ่งหลัง และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดุสิตวิทยา” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และได้ขยายชั้นเรียนไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี 2507 

โรงเรียนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายครั้ง  จนกระทั่งในปี 2512 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้พบกับผู้นำคนใหม่คือ นางดวงสิริ กุโลภาส บุตรีของนายดุสิต ผู้ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่โรงเรียน ตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้รับใบอนุญาต  คุณครูดวงสิริเป็นดังเสาหลักของครูในโรงเรียนทุกท่าน ในการถ่ายทอดประสบการณ์การสอนและบริหารโรงเรียนสู่ครูและผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน