ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Library & Reading Activities

กิจกรรมของเรา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด 2566

14-06-66

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2566

14-06-66

สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ 2565

31-08-65

ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์

15-09-65

สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์

15-08-65

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2565

06-06-65

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2564

31-03-65

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2563

19-03-64

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2562

24-02-63

สัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

19-08-62

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2562

04-06-62

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2561

27-02-62

สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

14-08-61

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2561

04-06-61

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดสุพรพัฒน์  โรงเรียนดุสิตวิทยา

บุคลากรห้องสมุด

ข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการและยืมหนังสือห้องสมุด

เวลาเปิดทำการห้องสมุด

สำหรับนักเรียน

ระดับอนุบาล

ป.1 - ป.2

เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์

เวลาในการยืม-คืนหนังสือ

ป.3 - ป.6

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์

เวลาในการยืม-คืนหนังสือ

สำหรับครู

สำหรับผู้ปกครอง

วัน-เวลาเปิดบริการ

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ

สำหรับนักเรียน

ระดับอนุบาล

ป.1 - ป.2

ป.3 - ป.6

สำหรับครู

หมายเหตุ  ประเภทหนังสือที่ไม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ้างอิง

หมวดหมู่หนังสือ

Library Classification

ห้องสมุดได้จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) โดยแบ่งเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้

นอกจากนี้ได้แบ่งประเภทหนังสือที่ไม่ได้อยู่ระบบทศนิยมดิวอี้ออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของห้องสมุด

ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมการอ่าน