ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562

  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

  • รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชย เกียรติบัตร และกระเป๋าพระราชทาน

  • เด็กหญิงพิรญาณ์ ชินเวช

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร และกระเป๋าพระราชทาน

  • เด็กหญิงอัญชิสา ทองน้อย

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กชายศักดิ์ดา ใจมั่น

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ระดับชั้น ป.1-ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงวีรลักษ์ อุปการ

  • เด็กหญิงศรัณยา พะยอมหอม

  • เด็กชายพศิ สินเกิดสุข

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุพิน เต็มปรีชา

ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2560

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)