ประกาศข่าวสารและกิจกรรมHIGHLIGHTS


ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) 2 ปีซ้อน

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2561

นักกีฬาดุสิตคว้า 6 เหรียญรางวัล

รางวัลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

รางวัลเกียรติบัตรคะแนน O-NET 2560 เต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวกิจกรรมอื่น ๆปฏิทินกิจกรรมConnect with Us