ประกาศ


 • เนื่องจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยังน่าเป็นห่วง โรงเรียนจึงมีมาตรการดังนี้
   • งดการเรียนพลศึกษากลางแจ้ง รวมทั้งการเรียนว่ายน้ำ
   • งดการใช้พื้นที่ใต้อาคารในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม และวิชานาฏศิลป์
   • ให้ครูจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเรียนภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน หรือภายในห้องปรับอากาศเท่านั้น
   • ให้ห้องเรียนระดับอนุบาลเปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่ช่วงเช้า (ปกติเปิดเฉพาะหลังพักกลางวัน)
   • ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
   • หมายเหตุ: ให้นักเรียนใส่เครื่องแบบตามตารางเดิม (แต่งชุดพละหรือชุดลูกเสือเนตรนารีในวันที่มีคาบเรียน)
 • ใหม่! ข้อมูลการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 (รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.5 ที่ต้องการวางแผนการศึกษาต่อในปีต่อไป)
 • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนติดต่อฝ่ายธุรการโดยด่วน
ข่าวสารและกิจกรรม


HIGHLIGHTS

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตฯ)เหรียญทอง 8 คน, เหรียญเงิน 24 คน, เหรียญทองแดง 26 คน

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) 2 ปีซ้อน

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2561

นักกีฬาดุสิตคว้า 6 เหรียญรางวัล

รางวัลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

รางวัลเกียรติบัตรคะแนน O-NET 2560 เต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด