การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2567 รอบ 2 (ระดับประเทศ)

5-06-67

ผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

30-04-67

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

29-03-67

ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566

28-03-67

ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2567 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

28-03-67

กิจกรรมอำลาอาลัย ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

08-03-67

กิจกรรมกิจกรรมดุสิตบัณฑิตน้อย

07-03-67

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1

05-03-67

DSW Student Exhibition 2024

20-02-67

ปีการศึกษา 2566