ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนดุสิตวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

รอบที่สอง (ระดับประเทศ) เหรียญเงิน 1 คน, ชมเชย 3 คน

ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญทองแดง และนักเรียนที่ได้คะแนนอังกฤษเต็ม 100 จำนวน 1 คน

ผลการสอบเข้าและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

ชนะเลิศ เหรียญทอง 3 รายการ

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2562

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)