ประกาศ

  • ประเมินความพร้อมระดับอนุบาล (สอบปลายภาค) ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 27-28 กันยายน 2561
  • สอบปลายภาค ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2561
  • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนติดต่อฝ่ายธุรการโดยด่วน

ข่าวสารและกิจกรรม

HIGHLIGHTS

  • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชญาภัทร นุศชูวงนาค ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคะแนน O-NET 2560 เต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ > อ่านต่อ
  • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรพล มั่นคง เด็กหญิงญาตาวี ดวงดีมีศักดิ์ และเด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 78 ของประเทศ) จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 > อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม