ประกาศข่าวสารและกิจกรรม


HIGHLIGHTS

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

  • รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)
  • รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 3-10 ของประเทศ)
  • รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

  • รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 78 ของประเทศ)

รางวัลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

  • รางวัลเกียรติบัตรคะแนน O-NET 2560 เต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวกิจกรรมอื่น ๆ


ปฏิทินกิจกรรม