ทัศนศึกษา ป.3 - ป.6 ปีการศึกษา 2566

17-01-67

รางวัลผลรวมคะเเนนการประเมิน RT , O-NET

16-01-67

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

12-01-67

กิจกรรม Fun Find Focus 2566 "อาชีพในฝัน" 

05-01-67

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

14-12-66

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ป.6 2566

28-11-66

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 2566

27-11-66

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 2566

12-11-66

Sports Day 2566

10-11-66