วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคุณูปถัมภ์) และศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง