งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ได้มาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน โรงเรียนดุสิตวิทยาจึงได้ส่งครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือสำรองจำนวน 6 คน ไปเข้าค่ายพักแรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี