วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาติ ณ ลานอเนกประสงค์ (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และในช่วงสายได้ร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง