วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และในช่วงสายได้ร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง