ข่าวปีการศึกษา 2561

News from Academic Year 2018

ผลการสอบเข้าและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


ผลการสอบ O-NET  ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2561

รางวัลเหรียญเงิน สมัยที่ 4 และนักเรียนที่ได้คะแนนคณิต/อังกฤษเต็ม 100 จำนวน 8 คน

ประเพณีสงกรานต์

12-04-62

อำลาอาลัย

11-03-62

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

10-03-62

ดุสิตบัณฑิตน้อย

10-03-62

นิทรรศการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

06-03-62

พิธีมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน

28-02-62

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี

27-02-62

อบรม Learning with iPad

10-02-62

ทัศนศึกษา ป.1-ป.2 ณ ซาฟารีเวิลด์

07-02-62

ทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ณ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียนเวิลด์

23-01-62

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562


ผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะผู้สนับสนุนโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียฯ

30-01-62

ศธจ.ราชบุรี นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน

24-01-62

วันครู

16-01-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2561

13-01-62

วันเด็กแห่งชาติ

11-01-62

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

04-01-61

Team Dusit สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

28-12-61

วันวิชาการ

21-12-61

วันพ่อแห่งชาติ

05-12-61

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

28-11-61

ประชาสัมพันธ์โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

29-11-61

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

23-11-61

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

12-11-61

ขบวนพาเหรดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

22-11-61

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ

17-11-61

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2561 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2561

11-11-61

กีฬาสี

09-11-61

วันปิยมหาราช

23-10-61

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

17-10-61

เทศกาลกินเจบ้านโป่ง

14-10-61

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

13-10-61

ค่ายลูกเสือเนตรนารี

08-10-61

ค่ายพุทธบุตร

04-10-61

บริจาคโลหิต

20-09-61

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

12-09-61

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

09-09-61

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

08-09-61

วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2561

26-08-61

เกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

24-08-61

ทัศนศึกษา ป.3-ป.6 ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

23-08-61

อบรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Phonics

18-08-61

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

18-08-61

สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

14-08-61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12-08-61

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10-08-61

โครงการพลังงานสัญจร โดย ปตท.

08-08-61

การประกวดสุนทรพจน์และวาดภาพกับสโมสรไลออนส์

04-08-61

ตรวจสุขภาพฟัน อ.1, ป.1, ป.3, ป.6

03-08-61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

28-07-61

อบรมต่อต้านยาเสพติดตามโครงการ D.A.R.E.

26-07-61

ถวายเทียนจำนำพรรษา

26-07-61

เวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

26-07-61

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

26-07-61

การประกวดวาดภาพระบายสีโครงการศิลปินแห่งศิลปากร

21-07-61

เลือกชมรมระดับประถมศึกษา

18-07-61

กิจกรรม Fun Find Focus

17-07-61

อบรมพัฒนาภาษาแรกเริ่มและ EF

14-07-61

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

06-07-61

หล่อเทียนจำนำพรรษา

03-07-61

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

28-06-61

ตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

27-06-61

วันสุนทรภู่

26-06-61

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-61

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

14-06-61

พิธีไหว้ครู

14-06-61

เลือกตั้งประธานนักเรียน

11-06-61

อบรมพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

09-06-61

ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน

08-06-61

อบรมสุขภาวะทางเพศ

05-06-61

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

04-06-61

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561

03-06-61

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

30-05-61

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

28-05-61

งานทำบุญโรงเรียน

12-05-61