วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันทีมนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้


ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาตอนปลาย)

 • รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 78 ของประเทศ) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
   • เด็กชายพีรพล มั่นคง ป.6
   • เด็กหญิงญาตาวี ดวงดีมีศักดิ์ ป.6
   • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ป.5

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูรจนา จันทร์โชติ


ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น)

 • เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
   • เด็กชายชินบัญชร กาญจนอุปถัมถ์ ป.3
   • เด็กชายฐากร ลัคนาโชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   • เด็กหญิงทัตพิชา มั่นคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจุรีรัตน์ ก้านจันทร์ทึก