รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561

รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

เด็กชายพีรพล มั่นคง

เด็กหญิงญาตาวี ดวงดีมีศักดิ์

เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันทีมนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กชายพีรพล มั่นคง ป.6
  • เด็กหญิงญาตาวี ดวงดีมีศักดิ์ ป.6
  • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ป.5

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูรจนา จันทร์โชติ

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กชายชินบัญชร กาญจนอุปถัมถ์ ป.3
  • เด็กชายฐากร ลัคนาโชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • เด็กหญิงทัตพิชา มั่นคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจุรีรัตน์ ก้านจันทร์ทึก