วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561

  • รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันทีมนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กชายพีรพล มั่นคง ป.6

  • เด็กหญิงญาตาวี ดวงดีมีศักดิ์ ป.6

  • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ป.5

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูรจนา จันทร์โชติ

ระดับชั้น ป.1-ป.3

เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กชายชินบัญชร กาญจนอุปถัมถ์ ป.3

  • เด็กชายฐากร ลัคนาโชค ป.3

  • เด็กหญิงทัตพิชา มั่นคง ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจุรีรัตน์ ก้านจันทร์ทึก