การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง (ระดับประเทศ) ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ต่อไป