รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2561

Reader of the Year 2018

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 18 ซึ่งโรงเรียนได้จัดติดต่อกันนานเกือบสองทศวรรษ จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศมากถึง 4 สมัย โดยในปีการศึกษา 2561 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,662 คน ในจำนวนนี้มีครูและนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1,586 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 สูงกว่าเกณฑ์ของโครงการ

ในการมอบเกียรบัตรครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้รางวัลเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่มียอดการอ่านสูงสุด (Reader of the Year) แล้ว ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทุกคนที่มียอดการอ่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย


ระดับอนุบาล


ระดับประถมศึกษา