ผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะผู้สนับสนุนโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ครูดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูชวนิศ กุโลภาส ผู้จัดการโรงเรียน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าโรงเรียนดุสิตวิทยา ผู้สนับสนุนทางการเงินโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Thinking Schools Asia) เพื่ออวยพรปีใหม่และรายงานผลความคืบหน้าโครงการให้แก่คุณชนินท์ได้ทราบ