ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ป.6

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561  โดยได้ร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง อาทิเช่น กิจกรรมดูนก กิจกรรมดาราศาสตร์ (ดูดาว) กิจกรรมธรรมชาติศึกษา กิจกรรมชายหาด กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น