ผลงานและความภาคภูมิใจ

Hall of Fame


เรากำลังรวบรวมผลงานความสำเร็จจากอดีตถึงปัจจุบันลงบนเว็บเพจนี้ * โปรดกลับมาเข้าชมอีกครั้ง


การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 10 คน, เหรียญเงิน 19 คน, เหรียญทองแดง 33 คน

การทดสอบความรู้ Pretest เสริมปัญญา 2562

คะแนนสูงสุดของจังหวัด วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 10 รางวัล

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

ชนะเลิศ เหรียญทอง 3 รายการ

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2562

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

ผลการสอบเข้าและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

รางวัลเหรียญเงิน สมัยที่ 4และนักเรียนที่ได้คะแนนคณิต/อังกฤษเต็ม 100 จำนวน 8 คน

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 8 คน, เหรียญเงิน 24 คน, เหรียญทองแดง 26 คน

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) 2 ปีซ้อน

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2561

นักกีฬาดุสิตคว้า 6 เหรียญรางวัล

รางวัลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

รางวัลเกียรติบัตรคะแนน O-NET 2560 เต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ