รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2563

Reader of the Year 2020

ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 20 ซึ่งโรงเรียนได้จัดต่อเนื่องกันนานกว่าสองทศวรรษ จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศมากถึง 4 สมัย โดยในปีการศึกษา 2563 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,585 คน ในจำนวนนี้มีครูและนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1,370 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4

ในการมอบเกียรบัตรครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้รางวัลเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่มียอดการอ่านสูงสุด (Reader of the Year) แล้ว ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทุกคนที่มียอดการอ่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย