ข่าวปีการศึกษา 2563

News from Academic Year 2020

Thailand Thinking School Conference 2021

22-04-64

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1

17-04-64

มอบรางวัล Dusit House

07-04-64

สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ป.3

24-03-64

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2563 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2563

21-03-64

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2563

19-03-64

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

13-03-64

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2563

02-03-64

สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

27-02-64

Fun Find Focus

24-02-64

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 1/2563 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2563

20-12-63

Team Dusit กินวิบาก

18-12-63

วันพ่อแห่งชาติ 2563

04-12-63

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

13-11-63

สอบอ่านภาษาไทยและสะกดคำภาษาอังกฤษ

03-11-63

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

30-10-63

Team Dusit แข่งกีฬา 

14-10-63

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13-10-63

วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2563

04-10-63

Dusit House Math Competition

02-10-63

Dusit House Sport Competition

25-09-63

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

12-08-63

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11-08-63

อบรมสุขภาวะทางเพศ ป.6

06-08-63

พิธีไหว้ครู

31-07-63

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28-07-63

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24-07-63

สาธารณสุขประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

29-06-63

ศธจ. ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

16-06-63

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1


แต่งตั้งวิทยากร และจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิด

01-05-63