ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนดุสิตวิทยา ที่เราตั้งเป้าหมายให้เป็น...

 • ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ระหว่างโรงเรียนกับครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
 • สื่อ/เครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ชุมชนออนไลน์ (Online Community) ของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและชุมชน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และโปรดติดตามข่าวสาร บทความ และฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ dusitwittaya.ac.th ได้เร็ว ๆ นี้

ประกาศ

 • เลือกกิจกรรมชมรม วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 (เริ่มรับบัตรคิว 6.30 น.)
   • ป.5-ป.6 พุธที่ 18 ก.ค.
   • ป.3-ป.4 พฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.
   • ป.1-ป.2 ศุกร์ที่ 20 ก.ค.
 • สอบกลางภาค (Midterm Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะระดับประถมศึกษา) วันอังคารที่ 24 - พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
 • โรงเรียนหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันศุกร์ที่ 27 - จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 (และหยุดเรียนเสริมทักษะวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม