ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนดุสิตวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Carousel imageCarousel imageCarousel imageผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

รางวัลเหรียญเงิน สมัยที่ 4 และนักเรียนที่ได้คะแนนคณิต/อังกฤษเต็ม 100 จำนวน 8 คน

ผลการสอบเข้าและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

11-11-62

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2562

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

30-08-62

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 8 คน, เหรียญเงิน 24 คน, เหรียญทองแดง 26 คน