ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนดุสิตวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ณ สวนผึ้งไฮแลนด์

02-02-66

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

26-01-66

ทัศนศึกษา ป.4-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช

23-01-66

วันเด็กแห่งชาติ 2566

13-01-66

ทัศนศึกษา ป.1-ป.3 ณ ซาฟารีเวิลด์

12-01-66

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4 ระดับดีเยี่ยม

30-09-65