ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

28-11-66

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปี 2566

27-11-66

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 2566

12-11-66

Sports Day 2566

10-11-66

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สสวท.

09-11-66

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี 2566

10-09-66

Dusit Art & Music Showcase 2566

19-09-66

รับรางวัลจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

18-09-66

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบสอง (ระดับประเทศ)

03-04-66