ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนดุสิตวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการแข่งขัน Dusit House ปีการศึกษา 2565

28-02-66

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี ปีการศึกษา 2565

24-02-66

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2565

20-02-66

ทัศนศึกษา ป.4-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช

23-01-66

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2565

08-01-66

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4 ระดับดีเยี่ยม

30-09-65