ประกาศ
  • ใหม่! ข้อมูลการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 (รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.5 ที่ต้องการวางแผนการศึกษาต่อในปีต่อไป)
  • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนติดต่อฝ่ายธุรการโดยด่วน

ข่าวสารและกิจกรรมHIGHLIGHTS


ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) 2 ปีซ้อน

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2561

รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2561

นักกีฬาดุสิตคว้า 6 เหรียญรางวัล

รางวัลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

รางวัลเกียรติบัตรคะแนน O-NET 2560 เต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด