ข่าวปีการศึกษา 2565

News from Academic Year 2022

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบสอง (ระดับประเทศ)

03-04-66

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

25-03-66

วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2565

19-03-66

ดุสิตบัณฑิตน้อย

08-03-66

อำลาอาลัย

07-03-66

นิทรรศการผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

24-02-66

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบแรก

18-02-66

สรุปผลการแข่งขัน Dusit House ปีการศึกษา 2565

28-02-66

Dusit House ม.ค.-ก.พ. 2566

28-02-66

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี ปีการศึกษา 2565

24-02-66

สรุปผลการแข่งขัน Dusit House ปีการศึกษา 2565

28-02-66

Dusit House ม.ค.-ก.พ. 2566

28-02-66

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2565

20-02-66

Team Dusit ออกกำลังกาย ภาคเรียนที่ 2/2565

17-02-65

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

11-02-66

Fun Find Focus 2565

10-02-66

นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษา

06-02-66

ทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ณ สวนผึ้งไฮแลนด์

02-02-66

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

26-01-66

ทัศนศึกษา ป.4-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช

23-01-66

วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2565

15-01-66

วันเด็กแห่งชาติ 2566

13-01-66

ทัศนศึกษา ป.1-ป.3 ณ ซาฟารีเวิลด์

12-01-66

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2565

08-01-66

วันคริสต์มาส 2022

23-12-65

Dusit House พ.ย.-ธ.ค. 2565

31-12-65

ค่ายจริยธรรม ปีการศึกษา 2565

15-12-65

อบรม Canva for Education

20-11-65

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2565

18-11-65

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565

11-11-65

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ปีการศึกษา 2565

08-11-65

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2565

08-11-65

วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 

30-10-65

Thailand's Education Technology Expo 2022 (EdTeX 2022)

29-10-65

Team Dusit Outing หัวหิน

26-10-65

ค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565

21-10-65

อบรม Applying a Project-based Approach for Innovative Teaching & Learning

21-10-65

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13-10-65

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2565

07-10-65

Team Dusit ออกกำลังกาย ภาคเรียนที่ 1/2565

04-10-65

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4 ระดับดีเยี่ยม

30-09-65

Dusit House ก.ค.-ก.ย. 2565

30-09-65

นิทรรศการโครงงานระดับปฐมวัย Project Approach Day ปีการศึกษา 2565

27-09-65

จัดการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนราชบุรี

18-09-65

ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

15-09-65

รับการนิเทศการสอน Computing Science Genius โดย True Click Life

15-09-65

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

06-09-65

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565

04-09-65

สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

31-08-65

วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

28-08-65

รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

26-08-65

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4

22-08-65

รายการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

15-08-65

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พุทธศักราช 2565

12-08-65

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

11-08-65

แนะแนวการศึกษาต่อมัธยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

08-08-65

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2565

28-07-65

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2565

27-07-65

หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565

12-07-65

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

01-07-65

Dusit House พ.ค.-มิ.ย. 2565

30-06-65

อบรมต่อต้านยาเสพติดตามโครงการ D.A.R.E. ปีการศึกษา 2565

23-06-65

จิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ปีการศึกษา 2565

22-06-65

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

16-06-65

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

06-06-65

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พุทธศักราช 2565

03-06-65

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ปีการศึกษา 2565

02-06-65

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

15-05-65

วางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

30-04-65