การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  โดยมีผลการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 2  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้ 

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยารวม3ระดับ