ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2567
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในรอบแรก จำนวน 157,001 คน  ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 20 คน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 35 คน และรางวัลเหรียญทองแดง 44 คน วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 คน และรางวัลเหรียญทองแดง 2 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบสอง (ระดับประเทศ)

03-04-66

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบแรก

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

รอบที่สอง (ระดับประเทศ) เหรียญเงิน 1 คน, ชมเชย 3 คน

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 8 คน, เหรียญเงิน 24 คน, เหรียญทองแดง 26 คน