การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2566
รอบสอง (ระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566  นักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาที่ผ่านการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง (ระดับประเทศ)  ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลจำนวน 2 คน ดังนี้

รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบแรก

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

รอบที่สอง (ระดับประเทศ) เหรียญเงิน 1 คน, ชมเชย 3 คน

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตฯ) เหรียญทอง 8 คน, เหรียญเงิน 24 คน, เหรียญทองแดง 26 คน