การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง   โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา  ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

11-11-62

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2561

12-11-61